Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Verslag Sri Lanka reis 2019 14/02/2019 - 26/02/2019. 

Deelnemers: Eric en Lieve. 

Vertrokken op 14/02/2019, aangekomen op 15/02 in de vroege morgen.

Zaterdag 16/02

Op weg naar Anaradhapura met Shiran, Sudharma en Nilani. Maar onderweg eerst een stop in het district Kurunegala.

We zijn te gast in het dorpje Rathlcarrawwa, een dorpje midden in de brousse.

Het dorp telt 140 families beneden de armoedegrens op een totaal van 480 gezinnen. De armoedegrens ligt op 3000 Rs per maand (15 €). Deze gezinnen krijgen een toelage van de staat, afhankelijk van hun gezinssituatie: deze bedraagt tussen 1500 Rs en 3500 Rs. Ze krijgen ook plantgoed voor hun tuin (kokosnoot, mango…) Het gemiddeld inkomen in Sri Lanka bedraagt om en bij de 30 000 Rs per maand. Deze mensen vinden geen vaste job. Ze doen af en toe wat tijdelijke werkjes in de bouw of bij de boeren. In deze arme gezinnen zijn er 80 kinderen waarvan we 30 kinderen scholarship geven. Veelal is er in deze gezinnen slechts één maaltijd per dag!!!

In deze streek zijn er verschillende dorpen met in totaal 800 kinderen verspreid over verschillende schooltjes, van de 1ste tot de 11de graad. Daarna moeten ze naar de stad, dat is ver, moeilijk te bereiken.

Onze volgende stop is bij miss W.A.Anuja Dilra SlrSilva Wijekoon, devellopment officer voor de vrouwenwerking en de plattelandsontwikkeling. We zijn te gast in Hettigedaver, bij haar moeder thuis, en een groep vrouwen is er verzameld. Ze vragen steun voor hun werking als groep voor Self Employement. 9 van de 23 vrouwen zijn aanwezig.

De groep is al actief, maar kreeg van ons nog geen steun. Ze willen de werking uitbreiden, en meer vrouwen de kans geven om een activiteit te starten.

We hebben wel vertrouwen in deze groepen die reeds 4 jaar werkzaam zijn.

We verlaten Kurunagela, en we worden verwacht in Mihintale (district Anaradhapura).

Voor de St Anthony’s church zitten een 10-tal vrouwen en enkele kinderen ons op te wachten.

De kinderen zijn begunstigden van ons scholarship, een deel van de vrouwen kreeg reeds hulp vanuit de micro kredieten. Er zijn 3 groepen die samen 90 vrouwen tellen. Ze leggen uit wat ze reeds deden met de hulp, maar er zijn nog veel nieuwe steunvragen.

Er zijn ook bio rijstboeren aanwezig.

Voor het stokkeren van rijst en rijstzaad wordt een stokkeerplaats gevraagd. In deze ruimte zou er ook plaats zijn voor verkoop van bio geteelde producten en artisanaal vervaardigd door vrouwengroepen van de VZW.

Er is een staatsambtenaar aanwezig die aan de boeren opleiding en assistentie geeft. Hij bevestigt dat de teelt met chemicaliën heel ongezond is, en dat projecten zoals ons rijstproject hard nodig zijn: de staat geeft onvoldoende support aan de boeren. De ambtenaar gaat één keer naar de boeren, maar onze Foundation bezoekt de boeren verschillende keren om hen te motiveren het vol te houden en bij te sturen waar nodig is.

Er is veel steun nodig om de boeren en de bevolking te laten beseffen hoe schadelijk de chemicaliën wel zijn. Vooral huidziektes en nieraandoeningen komen veel voor in de streek van Anaradhapura en Polonaruwa.

Een man (Qintas Bandara) die medicijnen maakt voor de nierpatiënten van de bio rijst komt zijn werking uitleggen.

De bio rijstcultuur is zeer belangrijk omdat de gezonde rijst het lichaam zuivert. Vooral kinderen moeten dit te eten krijgen! Momenteel is ongeveer 2% van de rijstboeren bezig met de biologische teelt.

Zondag 17/02

Op het programma het bezoek aan de boerderij van Hemapala en de bio rijstboeren.

Onze eerste stop is op de plaats waar men een stokkeerruimte/verkoopplaats/showroom wil bouwen voor de bio-producten. De biologische zaden zouden er kunnen opgestapeld worden en verhandeld worden. Ook de zaken die de vrouwen maken zouden hier verkocht worden. Men vraagt financiële steun voor dit project.

We bespreken met Nilani dat zij moet nagaan hoe dit legaal kan gemaakt worden, vb. door 10 jaar gebruiksrecht voor de Foundation……

Bij Hemapala krijgen we een Sri Lankaans ontbijt.

We bezoeken zijn veld. Hij experimenteert momenteel met een Chinese variëteit die weinig water nodig heeft (met het oog op de klimaatsverandering).

Een ander experiment loopt met een variëteit waarvan de rijstkorrel openbarst, zodat de pelletjes heel makkelijk kunnen verwijderd worden.

De bio boeren uit de streek waren uitgenodigd voor de meeting. 11 boeren waren aanwezig. Ze getuigden over het succes van de bioteelt: ze begonnen klein, maar stap voor stap schakelen ze hun hele cultivatie over.

Als het klimaat goed zit, kunnen ze 2 keer oogsten: één keer als er veel water ter beschikking is, één keer in het droge seizoen. Ze passen de variëteiten aan.

De rijstboeren die meewerken aan het project zijn meer en meer gemotiveerd. Ze noemen dit de ‘farmers force’. Dit zijn 18 boeren die helemaal meegaan in het project en ze krijgen hiervoor een soort van ‘award’: een werktuig om het land te werken (soort hak). Dit als teken van appreciatie.

Na de meeting krijgen we een Sri Lankaanse lunch aangeboden door Hemapala.

In de namiddag worden we voorgesteld aan Father Felix aan de kerk van Mihintale.

Daar zijn vrouwen en kinderen verzameld uit 5 verschillende groepen die onder leiding staan van Father Felix. Hij heeft een systeem opgebouwd om aan de vouwen financiële hulp te kunnen geven: zij bouwen zelf een fonds op door elke week 100 Rs te storten. Wanneer ze in tijdelijke financiële nood verkeren, of een huisarbeid willen opstarten, kunnen ze bij dat fonds geld lenen. De vrouwen beslissen onderling wie de lening krijgt. Met het terugbetaalde geld worden weer nieuwe vrouwen geholpen.

De Foundation heeft hier 50 000 Rs geschonken te verdelen over de 5 groepen.

Na de meeting met de vrouwen ontvangt Father Felix ons bij hem thuis.

De regio van Mihintale is een arme regio: 30 tot 35% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

De rijstteelt heeft de gronden en de watertanks grondig vervuild door het gebruik van de vele chemicaliën. De lokale dorpen en de kleine scholen zijn geen prioriteit voor de politiekers en er is dan ook geen steun van de overheid om die dorpen en scholen te voorzien van een waterzuiveringssysteem.

Father Felix wil die kleine scholen graag voorzien van een waterfilter, zodat tenminste de kinderen zuiver water kunnen gebruiken. Dit zou per school 100 000 tot 150 000 Rs kosten.

Ook Nilani is reeds lang vragende partij voor die waterzuivering. Dit is een prioriteit.

Maandag 18/02

Op weg terug naar Colombo bezoeken we een vrouwengroep (10 vrouwen die onder de armoedegrens leven) die samen gebruik maken van een weefgetouw dat hen door de overheid geschonken werd ter bestrijding van de armoede. De groep bestaat reeds 4 jaar met succes en ze willen graag uitbreiden.

Ze weven stoffen voor het maken van beddengoed, sari’s, sarongs, keukenlinnen. Om 20 sari’s te weven duurt het 2,5 maand. De voorbereiding voor het weven doen ze samen, het weven zelf kunnen ze thuis doen op een individuele machine.

Ze moeten elk maandelijks 350 Rs samen leggen voor de aankoop van hun grondstoffen (katoengaren of zijde en benodigdheden voor het weven) Ze vragen onze steun van 25000 Rs om materialen te kopen, en ook een naaimachine. Momenteel moeten ze het naaiwerk bij een naaister brengen en dat kost veel geld.

Don Bosco vocational training school bij Father Robin in Nochiyagama.

Deze school biedt opleiding voor technische beroepen, taalcursussen en computerlessen in het systeem van de vocational training.

Het is een gemengde school waar +/- 250 kinderen schoollopen. De leeftijd van de kinderen is tussen 15 en 22 jaar. Een aantal (31) verblijven er als interne leerlingen en gaan 1 x per maand naar huis. Het zijn weeskinderen of kinderen van arme families of alleenstaande ouders.

Veel van deze jongeren zijn niet geslaagd voor het examen van ‘Ordinary level’ en vinden dan ook geen treffelijke job.

In deze school gaat het om meer dan alleen een opleiding: er wordt gewerkt aan de hele levenshouding, rekening houdend met hun eigen religie. Er wordt discipline bijgebracht.

Op het einde van de studie krijgen ze een certificaat waarmee ze gemakkelijk werk vinden of naar het buitenland kunnen gaan.

20 kinderen worden hier door de Foundation gesteund.

Dinsdag 19/02

Inhuldiging van het paneel van de Foundation aan de deur van “the office”.

Aansluitend een meeting met de leden van het “bureau of the directors”. Zijn aanwezig: Shiran, Sudharma, Nilani, Nischanti, Consey, Brian, Hadith, Rohini, Eric en Lieve

Na de inhuldiging is er vergadering over de projecten.

Shiran doet het welkomstwoord, en wijzelf (Eric en ik) doen ook een woordje.

Er wordt de nadruk gelegd op het feit dat het de laatste 5 jaar niet meer goed functioneerde, en dat er nu een geest van openheid en dialoog is.

Er wordt nu gewerkt als een team. Er wordt gewerkt in vertrouwen en met steeds onze missie voor ogen: mensen helpen die niet door anderen geholpen worden.

De vrees bestond bij sommigen dat de Foundation zou verdwijnen als er een nieuw, maar alles gaat verder.

Alle aanwezige leden van het comité mogen hun verhaal doen en hun projecten voorstellen.

We vragen aan de leden die een toelage krijgen van de Foundation om een document te ondertekenen als bewijs dat ze werkelijk de toelage ontvangen hebben. Nilani zal een document opstellen. We stellen ook dat de rapporten moeten opgesteld worden en naar ons doorgestuurd worden, anders kunnen we geen geld meer sturen.

Woensdag 20/02

Met Sudharma bezoeken we de school voor doven en slechthorenden waar we 30 kinderen een toelage geven. In totaal zijn er 145 kinderen, 45 van hen verblijven in het internaat. Ze krijgen de algemene vakken in gebarentaal of met liplezen, sport, muziek en dans

Het volgende bezoek is aan de school van Rohini waar de kinderen met een mentale beperking onderwijs krijgen.

Rohini had vorig jaar een kookfornuis op gas gekregen om de kinderen te leren koken. Rohini geeft hiermee ook 1 keer per maand kookles voor de ouders (in veel gevallen ook zwakbegaafden, zeer arme families). Ter gelegenheid van ons bezoek kwamen 2 dames lesgeven om ‘fishbunn’s te maken. Nu wordt er gevraagd om een kleine keuken te bouwen.

Donderdag 21/02

Werkdag in the office.

We overlopen de nieuwe requests voor 2019:

 • support for disabled children in the normal calsses (Nilani)
 • support for the disabled children going to special schools (for equipements) (Nilani)
 • special start for special lessons for 'drops out's': children who stay in the normal school, but which cannot follow (Nishanti)
 • legalize unmarried couples (Nishanti)
 • support for a teacher for disabled children (Nishanti)
 • 2 bookcases for the library for children in Payagala (Coma) (can be settled with the balance)
 • exposure program for children in Nuwara Eliya (Elisabeth)
 • support for the selfhelp group of young people to start a business of printing textiles (Roshanti)
 • 2 x extra support for higher education to become teacher in Uchimunae (Roshanti)
 • Grass cutter for the montesori school (Brian)
 • 5 extra scholarship (Delha)
 • starting rice project in new regions (Delha)
 • support for 30 children to give some food when they are coming to the Sunday school (Sunhil)
 • start for a business for woman who wants to support the poorest students in the university (Sudharma)
 • in Kurunagela one of the children who got scholarship is the best one in an engeneering school. He wants to help other children. (Sudharma) (does he ask for support?)
 • 3 more requests for higher education (Galle - Burulapitiya - village of Father Robin)

Hier is aan toe te voegen: het keukentje voor Rohini, de waterzuivering in Mihintale, de steun aan de vrouwengroepen (Mihintale, Kurunagala, Bulankulam), in Mihintale showroom + stockage, exposure program voor de kinderen van Rohini, computers voor de dovenschool.

Sudharma belooft om de lijsten in de googledrive files aan te vullen.

We bezoeken “Freedom home”.

Een deel van de gebouwen waar de patiënten verblijven is onteigend. Er moet hier dringend iets gedaan worden voor de patiënten: de ruimte is veel te klein geworden om hier 25 mensen te huisvesten. Nilani belooft dat ze zal nagaan hoe we de mensen hier best kunnen helpen.

Vrijdag 22/02

We gaan op een 3-daagse reis naar Belihuloya voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Zaterdag 23/02Algemene vergadering Foundation Martin De Kegel.

Aanwezigen: Shiran – Sudharma – Nilani – Nishanti – Roshanti – Brian – Coma – Sunil – Theebolt – Consey – Rohini – Adhit – Elisabeth – Nirmali – Delasalle

Verontschuldigd: Pradeepa – Christopher – Philip – Emmanuel

Doel van deze algemene vergadering: evaluatie van het voorbije jaar en vooruitzicht op de toekomst.

Shiran doet het welkomstwoord, en schetst wat er misging in het verleden, en hoe 2018 verlopen is.

Eric en ik sluiten aan.

Sudharma schetst nog eens uitvoerig de situatie van vroeger, die voor haar niet meer werkbaar was.

2018 was een jaar met veel vragen, gaan we door of moeten we stoppen….

We moeten leren uit de fouten….

Iedereen moet oprecht zijn gedacht zeggen…. Alle opmerkingen, vragen en bedenkingen moeten geuit worden.

Alle aanwezigen mogen hun voorstellen naar voor brengen. Iedereen luistert en er is een opbouwende discussie.

Alle projecten die hierboven beschreven werden komen aan bod. Ook nog nieuwe projecten worden voorgesteld.

Iedereen benadrukt dat ze de situatie zoals ze nu is willen behouden, nog 2 – 3 of zelfs 4 of 5 jaar.

Met al deze requests en opmerkingen gaan wij naar de algemene vergadering in België.

Met dank aan Eric voor de notities ter plaatse.