Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Een Reisverslag uit 2016, geschreven door Lieve.

De reisverslagen werden meestal als e-mail verstuurd tijdens de reis zelf. Vaak geschreven op een querty computer van een bestuurslid of in een internetcafé, soms op een eigen laptop en uitzonderlijk zelfs op een smartphone.

De teksten zijn niet gewijzigd en vormen een authentiek relaas van de reis, sfeer, ervaring en bovenal van de toestand van Sri Lanka op dat ogenblik.


Het programma wordt overlopen: goed gevuld, alhoewel....

In de namiddag rustig aan... Eric gaat geld wisselen. 's Avonds bezoek van de familie van Christopher... hij ziet er vermoeid uit... moet zich rustig houden!

Blij te horen dat dochter Pradeepa lid wordt van het comité van de Foundation... zij zal haar vader vertegenwoordigen en opvolgen als het voor hem te moeilijk wordt. Met deze familie is alles begonnen, het is dus zeer belangrijk voor ons dat er iemand van deze familie lid blijft van het comité in Sri Lanka.

Vroeg het bed in.... een lange vlucht zonder slapen is echt wel vermoeiend!

Donderdag 14/01. Bezoek aan het 'Office' in Colombo. De projecten worden overlopen, de administratie wordt nagekeken, en bijgestuurd om het voor onze boekhouding gemakkelijker te maken. Het rijstproject wordt bekeken, maar zondag reizen we naar Anaradhapura, en daar zullen we alles beter kunnen bekijken. Ook de voorbereiding van de viering van 15 jaar Foundation wordt overlopen.

Vrijdag 15/01. We bezoeken Father Sebastian, de priester die vorig jaar afstudeerde, en die van in 2001 het scholarship ontving. Het is een bijzonder vriendelijk man, die graag ingaat op onze vraag om in de viering van 15 jaar Foundation voor te gaan. We bespreken met hem de werking v an onze organisatie. Hij is onder de indruk!

's Middags worden we verwacht in het Mental Hospital, waar we de mensen vergasten op een maaltijd. Ze herkennen ons, en het is voor de meesten een hartelijk weerzien!

De bouw van de nieuwe toiletten en de afzonderingsruimte (voor patiënten die het tijdelijk heel moeilijk hebben) is in volle gang. Er worden geschenkjes uitgedeeld.... met deze mensen krijgen we een steeds stevigere band!

Zaterdag 16/01. Algemene vergadering met alle leden van het comité van de Foundation.

Alle projecten worden besproken: scholarship, waterwells, mental hospital, vrouweprojecten, steun aan de zieken, straatkinderen, school voor kinderen met psychische beperking, de vocational training, het badhuis in Negombo, het bio rijstproject. We bespreken ook de viering van 15 jaar Foundation.

Zondag 17/01. Op weg naar Anaradhapura, voor het bezoek aan de bio rijstboeren. 's Avonds bezoek aan de rijstboerderij van mr Hemapala, die verantwoordelijk is voor het hele project.

Maandag 18/01. Er worden 6 verschillende rijstboeren bezocht. Zij zijn allen begonnen met de teelt van de oude rijstgewassen die kunnen geteelt worden zonder chemicaliën. De overschakeling naar deze bio cultuur vraagt speciale aandacht, en heeft een tijdelijk inkomensverli es tot gevolg. Er moet ook geïnvesteerd worden in de opleiding van de boeren. Vandaar dat er aan onze organisatie financiële steun gevraagd wordt.

Dinsdag 19/01. Terug naar Negombo. In de namiddag het mooie spektakel van de “Perahera” in Colombo kunnen bewonderen. Een stoet met opzwepende muziek, dansers en danseressen, en mooi uitgedoste olifanten... echt de moeite waard!

Woensdag 20/01. Afspraak met Father Lesley.... Het 'St. Judes College' is groot

Woensdag 20/01. Afspraak met Father Lesley.... Het 'St. Judes College' is groot geworden... Father Lesley oud en ziek... maar hij vecgeworden... Father Lesley oud en ziek... maar hij vecht! Hij wil er zeker bij zijn bij de ht! Hij wil er zeker bij zijn bij de viering van ons 15 jarig bestaan! viering van ons 15 jarig bestaan! In dit college hebben we het eerste bouwproject van de VZW verwezenlijkt in 2004, vlak na de tsunami!na de tsunami!

In de namiddag afspraak met Nirmala, de vrouw die de verantwoordelijkheid draagt omtrent de badplaats in Negombo. Hierover moet het volgende gezegd: de badplaats omtrent de badplaats in Negombo. Hierover moet het volgende gezegd: de badplaats werd ingericht om de vissers van Negombo de mogelijkheid te geven op een comfortabele werd ingericht om de vissers van Negombo de mogelijkheid te geven op een comfortabele manier te douchen. Op het moment van de bouw, was er nog geen waterleiding in de manier te douchen. Op het moment van de bouw, was er nog geen waterleiding in de huizen ihuizen in deze visserswijk. Momenteel heeft ieder huis de waterleiding binnen. Het n deze visserswijk. Momenteel heeft ieder huis de waterleiding binnen. Het badhuis heeft dus zijn functie verloren. Nirmala en haar vrouwengroep zullen in badhuis heeft dus zijn functie verloren. Nirmala en haar vrouwengroep zullen in samenspraak met de lokale gemeenschap een nieuwe bestemming zoeken voor het samenspraak met de lokale gemeenschap een nieuwe bestemming zoeken voor het gebouw.

Het avondeten bij Het avondeten bij de familie van Christopher smaakte weer heerlijk!!!!de familie van Christopher smaakte weer heerlijk!!!!

Donderdag 21/01. Laatste dag! In de voormiddag zeer ontspannen winkelen, bagage klaar

Donderdag 21/01. Laatste dag! In de voormiddag zeer ontspannen winkelen, bagage klaar maken, en afscheid nemen van onze hotelvrienden. maken, en afscheid nemen van onze hotelvrienden.

Avondmaal bij onze geliefde 'Wasantha': onze vriend, chauffeur en Avondmaal bij onze geliefde 'Wasantha': onze vriend, chauffeur en leidsman op al onze leidsman op al onze reizen in Sri Lanka! En hij kookt als de beste!reizen in Sri Lanka! En hij kookt als de beste!

Verslag op 28/01/2016 door Lieve