Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

In Sri Lanka is basisonderwijs gratis en elk kind krijgt een wit schooluniform. Maar de ouders moeten wel de schoolbenodigdheden (boeken, schrijfgerief…), schoenen, kledij en bijkomende uniformen aankopen. Witte kleren moeten immers vaak gewassen worden in een stoffig land als Sri Lanka. Zonder dit pakket aan materiaal kunnen kinderen niet naar school.

Het officiële, door de overheid georganiseerd onderwijs, zorgt enkel voor basislessen. Voor diepgaander onderwijs en Engelse lessen moeten de kinderen privé bijlessen volgen en die zijn duur.

Voor veel mensen is dit allemaal onbetaalbaar en bijgevolg blijven kinderen ongeschoold en vinden ze zelden een volwaardige job.

Prioriteit

Sinds onze oprichting is onze missie en prioriteit steeds dezelfde gebleven: kinderen en jongeren van kansarme families steunen zodat zij kwaliteitsvol onderwijs kunnen volgen en later een volwaardige job kunnen vinden.

De Foundation in Sri Lanka selecteert kansarme kinderen die niet door anderen geholpen worden en volgt die op. De gezinssituatie is de norm voor het toekennen van de toelage. In uitzonderlijke gevallen, waar het gezinsinkomen wegvalt door bijvoorbeeld ongeluk, ziekte of overlijden van de kostwinner, krijgen kinderen extra steun om te kunnen blijven naar school gaan.

In 2001 startte onze vzw met het steunen van 36 kinderen via een studiebeurs (scholarship). Ondertussen ontvangen meer dan 700 kinderen jaarlijks een studiebeurs. Met deze studiebeurs worden schoolgeld, uniformen en schoolbenodigdheden betaald. Ruw geschat werden door de jaren heen zo al meer dan 12000 kinderen geholpen.

Velen zoeken na hun middelbare studies werk, sommigen studeren verder aan de universiteit en anderen vervolmaken zich in via een extra jaar beroepsopleiding (Vocational Training). Wij blijven de studenten die zich verder willen ontwikkelen, ondersteunen.

Super resultaten!

In de loop van die meer dan 20 jaar studeerden jongeren af als boekhouder, leerkracht, verpleger, administratief bediende, schrijnwerker, chauffeur, toeristische gids en nog veel meer, zelfs priester en kunstenaar!

Tijdens onze werkbezoeken stellen we tevreden vast dat jongeren die we van kinds af aan steunden, uitgroeiden tot flinke jonge mensen die een behoorlijke job vonden. Enkele onder hen werken mee met de Foundation en sommigen geven nu zelf bijles aan kansarme kinderen.

Een vrouwengroep In Nuwara Eliya geeft bijlessen Engels en wiskunde. Deze lessen worden voorbereid door een jonge vrouw die door ons gesteund werd en wordt en nu universitair onderwijs volg.

Een ander jonge vrouw uit Negombo kon dankzij onze steun universiteit onderwijs volgen en werkt nu bij een bank. In haar vrije tijd geeft zij bijlessen Engels en wiskunde aan behoeftige kinderen in een zelf opgericht schooltje.

Hoe worden kinderen geselecteerd?

Hieronder een video waarin De Sri Lankaanse verantwoordelijken van de Martin De Kegel Foundation, voorzitter Shiran Maithri en Secretaresse Sudharma Kumudu, zelf uitleggen hoe ze kinderen selecteren om een studiebeurs te krijgen. Het filmpje werd opgenomen tijdens hun bezoek aan België in 2019.


Hieronder enkele foto’s, door de jaren heen, van de kinderen, jongeren en scholen die we via studiebeurzen ondersteunen.