Voor 50€/jaar geeft u een kind een toekomst!

Steun hen, doe een gift!

Naar Home pagina

Er kwam een artikel van Shiran Maithri, onze Sri Lankaanse voorzitter, over de huidige economische toestand. Meer dan de helft van de kinderen  onder 5 jaar in Srilanka zijn ondervoed!

Hieronder het artikel door Kapila Bandara in The Sunday Times, 14 mei 2023. De originele tekst in het Engelst en de vertaling naar het Nederlands dankzij Google.

Nederlands

Bijna de helft van de kinderen in Sri Lanka jonger dan 5 jaar leeft in armoede en is ondervoed

Door Kapila Bandara in The Sunday Times, 14 mei 2023

Ongeveer de helft van Sri Lanka's kinderen onder de 5 jaar leeft in armoede en de helft van de baby's is ondervoed, het resultaat van de economische vernietiging die de meest kwetsbare bevolking van het land in gevaar brengt.

In een tijd waarin miljoenen Rs 2.000 per dag niet kunnen uitgeven voor een maaltijd voor vier, is een alarmerende 33,4% van de kinderen onder de 4 jaar multidimensionaal arm en ondergewicht of onvolgroeid. Ongeveer de helft van de baby's (tot 11 maanden) is ondervoed. De verontrustende manifestaties van ondervoeding betekenen dat er een sombere toekomst wacht.

Sri Lanka's eerste studie van multidimensionale kinderarmoede onthult dat op basis van onderwijs, gezondheid, levensstandaard en ontwikkeling van kinderen, en 12 overeenkomstige indicatoren, 42,2% van de kinderen van baby tot 5-jarigen in armoede leeft. Voor 32,9% is er geen veilig drinkwater en 24,4% woont in een huis dat minimaal 15 minuten verwijderd is van een bushalte, of minimaal 30 minuten verwijderd van een basisschool of middelbare school. Van de 4-jarige groep is 16,4% verstoken van ontwikkeling in de vroege kinderjaren.

Er zijn 1,9 miljoen 4-jarigen, onder wie 943.000 vrouwen, volgens gegevens van het Department of Census and Statistics van 2021. De bevindingen zouden betekenen dat meer dan 801.000 kinderen multidimensionale armoede ervaren.

Ook is elke op de zes Sri Lankanen – of 3,53 miljoen – arm. Senioren behoren tot de slechtst af.

De bevindingen, die helpen te begrijpen waarom Sri Lankanen arm zijn en waar ze van worden beroofd, worden onthuld in het rapport ‘Sri Lanka’s Multidimensional Poverty Index 2019 Results: National and Child Analyses’. Deze analytische tool is mogelijk gemaakt door UNICEF, die het Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), de Europese Unie en het Department of Census and Statistics samenbracht.

Stunting bij kinderen wordt veroorzaakt door chronische ondervoeding. Een onvolgroeid kind is te klein voor de leeftijd en kan ernstige onomkeerbare fysieke en cognitieve schade oplopen. Deze situatie zal naar verwachting aanzienlijk verslechteren in Sri Lanka. Het gewicht van een kind met ondergewicht is laag voor zijn of haar leeftijd. Zo'n kind kan onvolgroeid, verspild of beide zijn.

Uit afzonderlijke gegevens blijkt dat tijdens de economische ramp 47.567 kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar met ernstig gewichtsverlies voor behandeling waren opgenomen. Zelfs vóór de crisis hadden 2 op de 5 baby's niet het minimaal aanvaardbare dieet gekregen.

Uit dit nieuwe UNICEF-onderzoek blijkt dat ouderen boven de 65 jaar en kinderen van 5-17 jaar het armst zijn. Multidimensionale armoede onder senioren is 17,9%, terwijl de incidentie bij 5-17-jarigen alleen al 16,9% is. Veel senioren zijn chronisch ziek.

Het sombere beeld dat naar voren komt, is dat kinderen uit arme gezinnen een groter risico lopen op ondervoeding en dat hun groei en leren worden belemmerd.

Uit bevindingen blijkt dat politieke leiders onmiddellijk aandacht moeten besteden aan het gebrek aan toegang tot gezondheidsfaciliteiten, scholen, schone kookbrandstoffen en veilig drinkwater.

Armoede is veel erger in provincies - meer dan acht op de tien zijn arm. In Hambantota, de thuisbasis van de Rajapaksa's, dragen gebrek aan onderwijs en chronische ziekte meer bij aan multidimensionale armoede dan in Matale.

Deze studie gaat verder dan het onderzoeken van ‘monetaire armoede’. In de 'Gids voor duurzame ontwikkelingsdoelen om een einde te maken aan kinderarmoede' wordt geldarmoede bij kinderen gedefinieerd als het percentage kinderen dat leeft in huishoudens onder de armoedegrens. In 2019 leefden ongeveer 1 miljoen van de 5,9 miljoen kinderen in Sri Lanka in financiële armoede.

De werkelijke omvang van de armoede in Sri Lanka is zichtbaar in UNICEF's Multidimensional Poverty Index (de nationale MPI) en de Child Multidimensional Poverty Index (child MPI), de eerste dergelijke maatstaf voor kinderarmoede die verband houdt met de nationale MPI.

De nationale MPI heeft 10 indicatoren onder drie dimensies van onderwijs, gezondheid en levensstandaard. De MPI van het kind heeft deze indicatoren plus een vierde dimensie: ondervoeding (ondergewicht of onvolgroeid zijn) en ontwikkeling in de vroege kinderjaren (achterstanden die specifiek zijn voor de leeftijd van een kind, die een gezonde fysieke en cognitieve ontwikkeling kunnen belemmeren). De eerste drie dimensies weerspiegelen de nationale MPI.

UNICEF zegt dat de MPI voor kinderen een baanbrekende index is die inzicht geeft in armoede, ondervoeding en vroege ontwikkeling van kinderen tot 4 jaar oud.

Deze twee indices (met steekproeffouten) zijn gebaseerd op de gegevens van de Enquête Inkomsten en Uitgaven Huishoudens 2019.

UNICEF Sri Lanka-vertegenwoordiger Christian Skoog merkt op: “Het is ontmoedigend dat meer dan 4 op de 10 kinderen onder de 5 jaar multidimensionaal arm zijn, dat wil zeggen dat ze verschillende factoren missen die essentieel zijn voor hun welzijn, met name voeding, zorg en stimulatie.''

Hij zegt dat multidimensionale kinderarmoede veel hoger is dan het nationale gemiddelde op basis van de nationale MPI, waarbij elke 1 op de 6 Sri Lankanen in armoede leeft.

In de MPI voor kinderen wordt de ontwikkelingsindicator voor jonge kinderen verschillend gedefinieerd voor kinderen van verschillende leeftijden

Verschillend voor kinderen van verschillende leeftijden. Een baby van vijf maanden oud is bijvoorbeeld gedepriveerd in de ontwikkelingsindicator voor jonge kinderen als de baby niet bij de biologische ouders is, of alleen wordt gelaten, of langer dan een uur thuis wordt verzorgd door een ander kind jonger dan 10 jaar.

De nationale MPI onthult dat 65,8% van de Sri Lankanen geen toegang heeft tot een veilige bron van drinkwater en dat 58,4% verstoken is van schone kookbrandstof. En 38,9% heeft geen bezittingen (geen tv, wasmachine, koelkast, driewieler, landbouw-/visserijuitrusting enz.), terwijl 34,3% geen toegang heeft tot basisvoorzieningen, zoals de dichtstbijzijnde bushalte of lagere of middelbare school.

Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen de armoedecijfers van meisjes en jongens.